Venepaikka- ja talvitelakointisopimus

  Helsingin Työväen Pursiseura ry
  SOPIMUS

  Tällä sopimuksella osaltani varaan Helsingin Pyysaaresta jatkuvan (rasti asianomaisiin ruutuihin):

  LaituripaikanMaalla säilytettävän veneen paikanTalvisäilytyspaikanSäilytyskomeron


  Olen sopinut veneen aiemman omistajan kanssa, että hän huolehtii että Suulissa vene on irroitettu seurasta.Vene ei aiemmin ole ollut veneseuran rekisterissä ja Suulissa

  Mikäli veneen tiedot eivät ole tai niitä ei saada Suulista täytä ja lähetä Venerekisteri-ilmoitus.

  Venepaikkasäännöt

  1 § Nämä säännöt koskevat venepaikan ja telakointipaikan haltijan oikeuksia ja velvollisuuksia HTPS:n kotisatamassa Pyysaaressa.

  2 § Venepaikkaa koskeva sopimus on voimassa jatkuvasti ilman eri sopimusta, kunnes veneen omistaja/haltija tai HTPS sen kirjallisesti irtisanoo. Veneen omistajan/haltijan tekemä irtisanominen astuu voimaan, sen jälkeen kun omistajan/haltiajan vene on poistunut Pysaaresta tai Pursiniemestä ja kaikki sopimusvelvoitteet on hoidettu. Venepaikan säilyttämisen edellytyksenä on kuitenkin, että venepaikan haltija noudattaa näitä sääntöjä.

  3 § HTPS ei ole vastuussa telakka- tai satama-alueella tapahtuvista vahingoista.

  4 § Venepaikan haltija on velvollinen katsastuttamaan veneensä ja osallistumaan Pyysaaren vartiointiin katsastuksesta ja vartioinnista erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Telakkapaikan haltija on velvollinen osallistumaan veneiden telakointiin tekemällä vähintään yhden telakkavuoron kaudessa telakkamestarin ohjeiden mukaisesti.

  5 § Kesäkautta koskevat venepaikkamaksut on suoritettava etukäteen viimeistään kunkin vuoden huhtikuun 15. päivänä. Talvikautta koskevat venepaikkamaksut on suoritettava etukäteen viimeistään kunkin vuoden syyskuun 15. päivänä.

  6 § Veneen saa telakoida vasta telakointia koskevan venepaikkamaksun (telakointimaksun) suorittamisen jälkeen. Telakoinnista on vuosittain sovittava hyvissä ajoin HTPS:n telakkamestarin tai satamakapteenin kanssa. Jos venepaikan haltija ei tarvitse telakointipaikkaa talvikaudeksi, hänen on ilmoitettava seuralle viimeistään syyskuun 1.9. Poikkeusmenettelyistä on sovittava erikseen telakkamestarin tai satamakapteenin kanssa. Jos telakointimaksua ei ole suoritettu eikä muusta ole sovittu, seura voi ottaa telakointipaikalle seuraavan jonossa olevan veneen.

  Telakoinnissa on noudatettava telakkamestarin ja satamakapteenin antamia ohjeita. Luvattomasti telakoitu vene voidaan siirtää veneen omistajan/haltijan vastuulla ja kustannuksella takaisin veteen. Vene on laskettava veteen viimeistään kesäkuun 10. päivänä. Telakointipaikan haltijan on välittömästi vesillelaskun jälkeen siistittävä telakointipaikka.

  7 § Venepaikan haltija vastaa HTPS:n satamalle, telakalle tai niiden laitteille aiheuttamistaan vahingoista.

  8 § Telakoitu vene, jota ei ole laskettu veteen viimeistään kesäkuun 10. päivänä ja jota koskeva venepaikkasopimus on irtisanottu, tai laituripaikalla oleva vene jota koskeva venepaikkasopimus on irtisanottu, voidaan veneenomistajan/haltijan vastuulla ja kustannuksella laskea veteen ja kuljettaa pois Pyysaaresta kaupungin hylätyille veneille osoittamaan paikkaan. Jos HTPS:n katsastushenkilö toteaa, että tässä tarkoitettu veteen laskettava tai poiskuljetettava vene on niin huonossa kunnossa, ettei se todennäköisesti tule kestämään siirtoa, voidaan vene hävittää purkamalla. HTPS ilmoittaa veneen kuljetuksesta pois Pyysaaresta tai hävittämisestä telakointisopimuksen solmineelle veneen omistajalle/haltijalle tämän seuran jäsenrekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen kirjatulla kirjeellä viimeistään 4 viikkoa ennen toimenpiteen suorittamista.

  9 § Telakointipaikkaa tai muuta venepaikkaa koskevan sopimuksen solminut henkilö vastaa venepaikkamaksuista ja muista sopimusvelvoitteista myös siinä tapauksessa, että hän luovuttaa veneen toiselle. Vastuu on voimassa siihen saakka kunnes vene on siirretty pois Pyysaaresta tai veneen uusi omistaja/haltija on solminut HTPS:n kanssa uuden venepaikkasopimuksen.

  10 § Venepaikan haltijalla tulee olla seuran satamassa tai telakalla oleville veneilleen, jatkuvasti voimassa oleva vakuutus, joka sisältää vastuuvakuutuksen. Jäsenen tulee ilman erillistä pyyntöä esittää tosite voimassa olevasta mainitunlaisesta vakuutuksesta katsastuksen yhteydessä. Pelkän telakkapaikan haltijan tulee lähettää tosite voimassa olevasta mainitunlaisesta vakuutuksesta vuosittain ennen telakalle nostoa osoitteisiin htps.telakkamestari@gmail.com ja htps.satamakapteeni@gmail.com. Sopimus venepaikasta raukeaa välittömästi mikäli ehto ei täyty.

  11 § Laituripaikka on tarkoitettu jäsenen omistamalle tai hänen hallinnassaan olevalle veneelle veneilykauden ajan. Venettä ei saa jättää vesille omalle paikalle laituriin talvikaudeksi, ellei asiasta muuta erikseen kirjallisesti kerhon kanssa ole sovittu. Laituripaikan haltijan on siirrettävä veneensä pois purjehduskauden päättymisen
  jälkeen ennen sataman jäätymistä, kuitenkin viimeistään 15.11. mennessä. Siirtokehotuksesta huolimatta laituripaikalle jätetty tai hylätty vene poistetaan omistajan vastuulla ja kustannuksella tarvittaessa kerhon pyynnöstä ulkopuolisen toimijan toimesta.

  12 § Kerhon hallinnoimille laiturialueille, telakointialueelle tai maastoon heitteille jätettyä venettä, sen osia, telakointi- ja huoltotarvikkeita pidetään jätteenä ja kohdetta luvattomana kaatopaikkana, josta kerho tarvittaessa tekee ilmoituksen ympäristöviranomaiselle jatkotoimenpiteitä varten. Luvaton kaatopaikka on potentiaalinen ympäristö- ja maaperähaitta.

  Avaimen Pyysaareen saat Pyysaaren talonmieheltä. Maksa avainpantti 25 € (ei koske nuorisojäseniä) MobilePay numerolla 22500 vastaanottaja Helsingin Työväen Pursiseura (tai tilille FI48 8000 1100 1192 89 )
  ja näytä tosite maksusta avainta lunastaessasi.

  Pyysaaren talonmies, pyysaarentalonmies@gmail.com
  Tavoitettavissa kauden aikana ma–pe klo 10–14,
  puhelimitse 040 661 7557 arkisin klo 16–18, myös talviaikaan.

  NEUVOJA JA OHJEITA ANTAVAT HTPS:N TELAKKAMESTARI, SATAMAKAPTEENI JA KATSASTUSHENKILÖT. ILMOITA YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSESTA! Jäsen vastaa yhteystietojensa oikeellisuudesta. Voit itse päivittää tietosi Suulissa
  .

  Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena, toinen veneen omistajalle/haltijalle ja toinen Helsingin Työväen Pursiseuralle. Tulosta tai tallenna tarvittaessa itsellesi tämä sivu.

  Helsingissä

  (Syötä pvm tarvittaessa käsin muodossa VVVV-KK-PP, esim. 2022-07-15)

  Pyysaari, Henrik Borgströmin polku 3 | Postiosoite PL 65, 00811 Helsinki | htps@htps.fi