Venepaikka- ja talvitelakointisopimus

Helsingin Työväen Pursiseura ry SOPIMUS

Tällä sopimuksella varaan Helsingin Pyysaaresta jatkuvan (rasti asianomaisiin ruutuihin):

LaituripaikanTalvisäilytyspaikanSäilytyskomeron

1 § Nämä säännöt koskevat venepaikan haltijan oikeuksia ja velvollisuuksia HTPS:n kotisatamassa Pyysaaressa.

2 § Venepaikkaa koskeva sopimus on voimassa jatkuvasti ilman eri sopimusta, kunnes veneen omistaja/haltija tai HTPS sen kirjallisesti irtisanoo. Venepaikan säilyttämisen edellytyksenä on kuitenkin, että venepaikan haltija noudattaa näitä sääntöjä.

3 § HTPS ei ole vastuussa telakka- tai satama-alueella tapahtuvista vahingoista.

4 § Venepaikan haltija on velvollinen katsastuttamaan veneensä ja osallistumaan Pyysaaren vartiointiin katsastuksesta ja vartioinnista erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

5 § Kesäkautta koskevat venepaikkamaksut on suoritettava etukäteen viimeistään kunkin vuoden huhtikuun 15. päivänä. Talvikautta koskevat venepaikkamaksut on suoritettava etukäteen viimeistään kunkin vuoden syyskuun 15. päivänä.

6 § Veneen saa telakoida vasta telakointia koskevan venepaikkamaksun (telakointimaksun) suorittamisen jälkeen. Telakoinnista on vuosittain sovittava hyvissä ajoin HTPS:n telakkamestarin tai satamakapteenin kanssa. Jos venepaikan haltija ei tarvitse telakointipaikkaa talvikaudeksi, hänen on ilmoitettava seuralle viimeistään syyskuun 1. päivänä. Telakoinnissa on noudatettava telakkamestarin ja satamakapteenin antamia ohjeita. Luvattomasti telakoitu vene voidaan siirtää veneen omistajan/haltijanvastuulla ja kustannuksella takaisin veteen. Vene on laskettava veteen viimeistään kesäkuun 10. päivänä. Telakointipaikan haltijan on vesillelaskun jälkeen siistittävä telakointipaikka.

7 § Venepaikan haltija vastaa HTPS:n satamalle, telakalle tai niiden laitteille aiheuttamistaan vahingoista.

8 § Telakoitu vene, jota ei ole laskettu veteen viimeistään kesäkuun 10. päivänä ja jota koskeva venepaikkasopimus on irtisanottu, voidaan veneenomistajan/haltijan vastuulla ja kustannuksella laskea veteen ja kuljettaa pois Pyysaaresta kaupungin hylätyille veneille osoittamaan paikkaan. Jos HTPS:n katsastushenkilö toteaa, että tässä tarkoitettu veteen laskettava tai poiskuljetettava vene on niin huonossa kunnossa, ettei se todennäköisesti tule kestämään siirtoa, voidaan vene hävittää purkamalla. HTPS ilmoittaa veneen kuljetuksesta pois Pyysaaresta tai hävittämisestä telakointisopimuksen solmineelle veneen omistajalle/haltijalle tämän seuran jäsenrekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen kirjatulla kirjeellä viimeistään 4 viikkoa ennen toimenpiteen suorittamista.

9 § Telakointipaikkaa tai muuta venepaikkaa koskevan sopimuksen solminut henkilö vastaa venepaikkamaksuista ja muista sopimusvelvoitteista myös siinä tapauksessa, että hän luovuttaa veneen toiselle. Vastuu on voimassa siihen saakka kunnes vene on siirretty pois Pyysaaresta tai veneen uusi omistaja/haltija on solminut HTPS:n kanssa uuden venepaikkasopimuksen.

NEUVOJA JA OHJEITA ANTAVAT HTPS:N TELAKKAMESTARI, SATAMAKAPTEENI JA KATSASTUSHENKILÖT. ILMOITA OSOITTEENMUUTOKSESTA!

Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena, toinen veneen omistajalle/haltijalle ja toinen Helsingin TyöväenPursiseuralle.

Helsingissä