Saaristopäällikkökurssi ja rannikkopäällikkökurssi

Purjehtijakurssin jälkeen on mahdollisuus jatkaa Saaristopäällikkökurssilla ja sen jälkeen Rannikkopäällikkökurssilla. Kurssit ovat sopivia myös purjehtijoille, joilla on purjehduskokemusta, mutta tavoitteena ohjatusti vahvistaa omia osaamisalueita. Kurssien ensisijaisena tavoitteena on painottaa veneen päällikkyyteen matka- ja retkipurjehduksilla liittyvää osaamista.

Saaristopäällikkökurssin tavoite on toimiminen kipparina suotuisissa saaristo-olosuhteissa päiväsaikaan. Vastaavasti Rannikkopäällikkökurssilla tavoite on toimia veneen päällikkönä rannikon läheisyydessä sekä päivällä että yöllä.
Kurssit kestävät vähintään neljä (4) päivää ja niitä järjestetään sekä viikonloppukursseina että matkapurjehduksina. Kurssiveneissä on usein miehistön jäseninä purjehtijakurssilaisia.
Rannikkopäällikkökurssiin sisältyy aina purjehdusta näkyvyyden ollessa rajoittunut, käytännössä tämä tarkoittaa pimeäpurjehdusta valaistuilla väylillä.

Saaristopäällikkökurssi

Suositeltu purjehduskokemus ennen kurssille tuloa vähintään 100 merimailia.
Vaadittu navigointiosaamisen taso ennen kurssille tuloa Saaristopäällikkökurssin navigointiteoria.
Sisällön painopisteet: Veneenkäsittely, navigointi, reittisuunnittelu, kipparointi, turvallisuus.

Rannikkopäällikkökurssi

Suositeltu purjehduskokemus ennen kurssille tuloa vähintään 300 merimailia, josta osa on kipparina.
Vaadittu navigointiosaamisen taso ennen kurssille tuloa Rannikkopäällikkökurssin navigointiteoria.
Sisällön painopisteet: Merimatkan suunnittelu, kipparointi, veneenkäsittely rannikkoalueella erilaisissa olosuhteissa, turvallisuus ja navigointi yöllä.

HTPS pyrkii järjestämään päällikkökurssin vuosittain kiinnostuneille. Lisätiedot koulutus@htps.fi

Kun täytät osaamisvaatimukset ja olet suorittanut päällikkökurssin hyväksytysti sinun on mahdollista hakea Kansainvälisen huviveneen kuljettajan todistusta, mikä on monissa maissa edellytys veneen vuokraamiseen. Kts. tarkemmin alla.

Katso myös Purjehduksenopettajien sivut ja SPV.

Seuraavat kotimaiset ja ulkomaiset teoriakurssit täyttävät esitetyt vaatimukset:

Saaristopäällikkökurssin navigointiteoria:
• Suomen Navigaatioliitto: Saaristomerenkulkuoppi
• Royal Yachting Association: RYA Shorebased Course, Day Skipper
• Suomen Navigoinninopettajat ry: Navigointi 1: Sisävedet ja Itämeri

Rannikkopäällikkökurssin navigointiteoria:
• Suomen Navigaatioliitto: Rannikkomerenkulkuoppi
• Royal Yachting Association: RYA Shorebased Course, Coastal Skipper/Yachtmaster © Offshore
• Suomen Navigoinninopettajat ry: Navigointi 2: Vuorovesialueet

Lisätiedot
HTPS koulutustoimikunta / HTPS Purjehduskoulu
koulutus@htps.fi

Pyysaari, Henrik Borgströmin polku 3 | Postiosoite PL 65, 00811 Helsinki | htps@htps.fi