Venerekisteri-ilmoitus

Lähetä tällä lomakkeella uudet tai muuttuneet tiedot veneestäsi.


    (Syötä pvm tarvittaessa käsin muodossa VVVV-KK-PP, esim. 2021-07-15)

    (yhteen ilman välejä esim. A12345)

    (kirjoitusmuoto FIN 123, eli FIN, väli, numero)


    Voit jatkossa katsoa omat sekä veneesi tietoja Suulista (https://suuli.spv.fi/)