Johtokunta

Seuran hallituksena toimii johtokunta, jonka tehtävänä on johtaa seuran toimintaa ja panna täytäntöön seuran kokousten päätökset sääntöjen 8 § mukaisesti. Johtokunta mm. valitsee tarpeelliset toimihenkilöt, määrää toimikuntien tehtävät, hoitaa seuran taloutta ja valmistelee seuran kokoukset

Johtokunnan tehtävänä on

  1. johtaa seuran toimintaa ja panna täytäntöön seuran kokousten päätökset;
  2. valita seuran kirjanpitäjä, jäsenasiain hoitaja, koulutussihteeri, satamakapteeni sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt;
  3. määrätä jaostojen tehtävät;
  4. hoitaa seuran taloutta;
  5. hoitaa seuran jäsenluetteloa ja venerekisteriä;
  6. valmistaa toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio;
  7. kutsua koolle ja valmistella seuran kokoukset;
  8. ottaa ja vapauttaa seuran palkalliset työntekijät; sekä
  9. hoitaa seuran juoksevat asiat.

Johtokunnalla on oikeus julkaista ohjeita aluksen tarkastamisesta, lipun ja venemerkkien käyttämisestä, järjestyksen ja siisteyden ylläpitämisestä seuran alueella ja muista toiminnoista, joiden tarkoituksena on jäsenten viihtyminen veneilyn parissa.

Johtokunnan jäsenet

Puheenjohtaja Jorkka Terkko
040 414 7402,  jterkko@gmail.com

VarapuheenjohtajaJunioripäällikkö Ahti Nurminen
0400 998 604, ahti.nurminen@iki.fi

Taloudenhoitaja Ilppo Kivivuori 
0400 976 092,  ilppokivivuori@gmail.com

Sihteeri Riina Lamminkari
sihteeri.htps@gmail.com

Telakkamestari Olli Perälä 
040 503 8912, htps.telakkamestari@gmail.com

Koulutuspäällikkö Janne Louhikari
janne.louhikari@gmail.com

Johtokunnan jäsen Ari Meriläinen
050 555 6553, ari.merilainen@kolumbus.fi

Johtokunnan jäsen Reidar Studnitzkij
reidarstudi@gmail.com

Johtokunnan jäsen Tuomas Silven
tuomas.silven@gmail.com

Johtokunnan jäsen Annamari Salmi-Vilhunen
annamarisalmivilhunen@gmail.com