Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja

Kansainvälinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja

Kansainvälisellä huviveneenkuljettajankirjalla voi osoittaa veneilyosaamisensa useissa maissa esimerkiksi venettä vuokratessa. Selvitä etukäteen hyvissä ajoin matkustuskohteen ja veneitä vuokraavan tahon vaatimukset.

Voit hakea Kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa HTPS:n jäsenenä SPV:n kautta, kun täytät osaamisvaatimukset tai olet suorittanut päällikkökurssin hyväksytysti. Liitteenä hakemuksessa pitää olla kopiot asiakirjoista, jotka osoittavat vaatimusten täyttyvän.

HTPS:n kouluttaja voi kirjoittaa sinulle taitotodistuksen hakemuksen liitteeksi. Taitotodistusta tarvitset, jos haluat lupakirjan ilman kurssisuoritusta. Teoriaosaamisen voit tenttiä seurassasi. Sovi aika seurasi kouluttajan kanssa.

Vaatimukset yksinkertaistettuna ovat seuraavat: Vähintään 16 vuoden ikä, riittävä terveys, riittävä sääntöjen tuntemus, riittävät navigointitaidot, riittävä osaaminen sellaisen aluksen käsittelyssä jota haettu kuljettajakirja koskee (purje-/moottori-) ja riittävät taidot onnettomuustilanteissa toimimisesta.

Riittävän terveydentilan voi todistaa esimerkiksi kopiolla ajokortista.

Sääntö- ja navigointitaidot voi osoittaa esimerkiksi rannikkolaivuritutkinnolla tai jos haluaa kuljettajakirjan koskevan myös Euroopan sisävesiä, niin lisäksi CEVNI-tutkinto.

Käytännön osaamisen voi osoittaa esimerkiksi päällikkötutkinnolla, joka koskee haettavaa kirjaa (moottorialus, purjealus tai molemmat).

Veneen vuokraaminen ulkomailla

Veneen vuokraamiseen ulkomailla riippuu maasta ja vuokraamosta. Joissakin tapauksissa vaaditaan, että vähintään kahdella henkilöllä on huviveneen kuljettajakirja, toisissa tapauksissa riittää kun veneen päälliköllä on se. CEVNI-alueilla ainakin yhdellä on oltava ko. pätevyys eli merkintä I kuljettajakirjassa. Selvitä etukäteen hyvissä ajoin matkustuskohteen ja veneitä vuokraavan tahon vaatimukset.

Lisätiedot
HTPS koulutustoimikunta / HTPS purjehduskoulu
koulutus@htps.fi

Pyysaari, Henrik Borgströmin polku 3 | Postiosoite PL 65, 00811 Helsinki | htps@htps.fi