Venepaikkasäännöt

1 §  Nämä säännöt koskevat venepaikan ja telakointipaikan haltijan oikeuksia ja velvollisuuksia HTPS:n kotisatamassa Pyysaaressa.

2 §  Venepaikkaa koskeva sopimus on voimassa jatkuvasti ilman eri sopimusta, kunnes veneen omistaja/haltija tai HTPS sen kirjallisesti irtisanoo. Veneen omistajan/haltijan tekemä irtisanominen astuu voimaan, sen jälkeen kun omistajan/haltiajan vene on poistunut Pysaaresta tai Pursiniemestä ja kaikki sopimusvelvoitteet on hoidettu. Venepaikan säilyttämisen edellytyksenä on kuitenkin, että venepaikan haltija noudattaa näitä sääntöjä.

3 §  HTPS ei ole vastuussa telakka- tai satama-alueella tapahtuvista vahingoista.

4 §  Venepaikan haltija on velvollinen katsastuttamaan veneensä ja osallistumaan Pyysaaren vartiointiin katsastuksesta ja vartioinnista erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Telakkapaikan haltija on velvollinen osallistumaan veneiden telakointiin tekemällä vähintään yhden telakkavuoron kaudessa telakkamestarin ohjeiden mukaisesti.

5 §  Kesäkautta koskevat venepaikkamaksut on suoritettava etukäteen viimeistään kunkin vuoden huhtikuun 15. päivänä. Talvikautta koskevat venepaikkamaksut on suoritettava etukäteen viimeistään kunkin vuoden syyskuun 15. päivänä.

6 §  Veneen saa telakoida vasta telakointia koskevan venepaikkamaksun (telakointimaksun) suorittamisen jälkeen. Telakoinnista on vuosittain sovittava hyvissä ajoin HTPS:n telakkamestarin tai satamakapteenin kanssa. Jos venepaikan haltija ei tarvitse telakointipaikkaa talvikaudeksi, hänen on ilmoitettava asiasta seuralle viimeistään 1.9. Poikkeusmenettelyistä on sovittava erikseen telakkamestarin tai satamakapteenin kanssa. Jos telakointimaksua ei ole suoritettu eikä muusta ole sovittu, seura voi ottaa telakointipaikalle seuraavan jonossa olevan veneen.

Telakoinnissa on noudatettava telakkamestarin ja satamakapteenin antamia ohjeita. Luvattomasti telakoitu vene voidaan siirtää veneen omistajan/haltijan vastuulla ja kustannuksella takaisin veteen. Vene on laskettava veteen viimeistään kesäkuun 10. päivänä. Telakointipaikan haltijan on välittömästi vesillelaskun jälkeen siistittävä telakointipaikka.

7 §  Venepaikan haltija vastaa HTPS:n satamalle, telakalle tai niiden laitteille aiheuttamistaan vahingoista.

8 §  Telakoitu vene, jota ei ole laskettu veteen viimeistään kesäkuun 10. päivänä ja jota koskeva venepaikkasopimus on irtisanottu, voidaan veneen omistajan/haltijan vastuulla ja kustannuksella laskea veteen ja kuljettaa pois Pyysaaresta kaupungin hylätyille veneille osoittamaan paikkaan. Venepaikkasopimuksen irtisanomisen yhteydessä loppuu mahdollinen säilytyskomeron vuokrasopimus sekä oikeus säilyttää Pyysaaressa irrallisia tarvikkeita kuten perämoottoria, mastoa, purjeita, patjoja tai vastaavia tavaroita. Jos HTPS:n katsastaja toteaa, että tässä tarkoitettu veteen laskettava tai pois kuljetettava vene on niin huonossa kunnossa, ettei se todennäköisesti tule kestämään siirtoa, voidaan vene hävittää purkamalla. HTPS ilmoittaa veneen kuljetuksesta pois Pyysaaresta tai hävittämisestä telakointisopimuksen solmineelle veneen omistajalle/haltijalle sopimuksessa mainittuun osoitteeseen kirjatulla kirjeellä viimeistään 4 viikkoa ennen toimenpiteen suorittamista.

9 §  Telakointipaikkaa tai muuta venepaikkaa koskevan sopimuksen solminut henkilö vastaa venepaikkamaksuista ja muista sopimusvelvoitteista myös siinä tapauksessa, että hän luovuttaa veneen toiselle. Vastuu on voimassa siihen saakka kunnes vene on siirretty pois Pyysaaresta tai veneen uusi omistaja/haltija on solminut HTPS:n kanssa uuden venepaikkasopimuksen.

10 §  Venepaikan haltijalla tulee olla seuran satamassa tai telakalla oleville veneilleen, jatkuvasti voimassa oleva vakuutus, joka sisältää vastuuvakuutuksen. Jäsenen tulee ilman erillistä pyyntöä esittää tosite voimassa olevasta mainitunlaisesta vakuutuksesta katsastuksen yhteydessä. Pelkän telakkapaikan haltijan tulee lähettää tosite voimassa olevasta mainitunlaisesta vakuutuksesta vuosittain ennen telakalle nostoa osoitteisiin htps.telakkamestari@gmail.com ja htps.satamakapteeni@gmail.com. Sopimus venepaikasta raukeaa välittömästi mikäli ehto ei täyty.

© Helsingin Työväen Pursiseura r.y.  16.8.2021

Pyysaari, Henrik Borgströmin polku 3 | Postiosoite PL 65, 00811 Helsinki | htps@htps.fi