Pyysaaren ympäristö- ja hoitosuunnitelma

Keväällä 2007 tilattiin maisema-arkkitehti Anna-Kaisa Aallolta (Maisema-arkkitehtuuri Avaus) yleissuunnitelma tukemaan Pyysaaren kehittämistä ja ylläpitoa (varsinaista telakka-aluetta lukuunottamatta). Suunnitelma sisältää saaren nykytilaselvityksen, ehdotuksia kehittämisen suuntaviivoiksi ja joukon konkreettisia neuvoja kasvillisuuden hoitoon ja muuhun kehittämiseen. Voit tallentaa koko suunnitelman luettavaksi koneellesi pdf-muodossa.

Pyysaari, Henrik Borgströmin polku 3 | Postiosoite PL 65, 00811 Helsinki | htps@htps.fi