Saaristopäällikkökurssi ja -tutkinto – Huviveneen kuljettajan näyttökoe ja todistus

Purjehtijakurssin jälkeen on mahdollisuus jatkaa Saaristopäällikkökurssilla ja sen jälkeen Rannikkopäällikkökurssilla. Kurssit ovat sopivia myös purjehtijoille, joilla on purjehduskokemusta, mutta tavoitteena ohjatusti vahvistaa omia osaamisalueita. Kurssien ensisijaisena tavoitteena on painottaa veneen päällikkyyteen matka- ja retkipurjehduksilla liittyvää osaamista.
Saaristopäällikkökurssin tavoite on toimiminen kipparina suotuisissa saaristo-olosuhteissa päiväsaikaan. Vastaavasti Rannikkopäällikkökurssilla tavoite on toimia veneen päällikkönä rannikon läheisyydessä sekä päivällä että yöllä.
Kurssit kestävät vähintään neljä (4) päivää ja niitä järjestetään sekä viikonloppukursseina että matkapurjehduksina. Kurssiveneissä on usein miehistön jäseninä purjehtijakurssilaisia.
Rannikkopäällikkökurssiin sisältyy aina purjehdusta näkyvyyden ollessa rajoittunut, käytännössä tämä tarkoittaa pimeäpurjehdusta valaistuilla väylillä.

Saaristopäällikkökurssi

Suositeltu purjehduskokemus ennen kurssille tuloa vähintään 100 merimailia.
Vaadittu navigointiosaamisen taso ennen kurssille tuloa Saaristopäällikkökurssin navigointiteoria.
Sisällön painopisteet: Veneenkäsittely, navigointi, reittisuunnittelu, kipparointi, turvallisuus.

Rannikkopäällikkökurssi

Suositeltu purjehduskokemus ennen kurssille tuloa vähintään 300 merimailia, josta osa on kipparina.
Vaadittu navigointiosaamisen taso ennen kurssille tuloa Rannikkopäällikkökurssin navigointiteoria.
Sisällön painopisteet: Merimatkan suunnittelu, kipparointi, veneenkäsittely rannikkoalueella erilaisissaolosuhteissa, turvallisuus ja navigointi yöllä.

HTPS pyrkii järjestämään päällikkökurssin kiinnostuneille. Lisätiedot koulutus@htps.fi

Saaristopäällikkötutkinto / Huviveneen kuljettajan näyttökoe (Inshore Skipper Exam)

Saaristopäällikkökurssin käytyäsi voit suorittaa Saaristopäällikkötutkintotutkinnon. Tutkinto mahdollistaa hakea Kansainvälisen huviveneen kuljettajan todistuksen, mikä on monissa maissa edellytys veneen vuokraamiseen.

Voit myös suoraan suorittaa saaristo-, rannikko- tai avomeripäällikkötutkinnon mikäli edellytykset täyttyvät kts. alla.

Päällikkötutkintoihin osallistumisen edellytykset

Katso myös Purjehduksenopettajien sivut – tutkintokuvaukset.

Seuraavat kotimaiset ja ulkomaiset teoriakurssit täyttävät esitetyt vaatimukset:

Saaristopäällikkökurssin navigointiteoria:
• Suomen Navigaatioliitto: Saaristomerenkulkuoppi
• Royal Yachting Association: RYA Shorebased Course, Day Skipper
• Suomen Navigoinninopettajat ry: Navigointi 1: Sisävedet ja Itämeri

Rannikkopäällikkökurssin navigointiteoria:
• Suomen Navigaatioliitto: Rannikkomerenkulkuoppi
• Royal Yachting Association: RYA Shorebased Course, Coastal Skipper/Yachtmaster © Offshore
• Suomen Navigoinninopettajat ry: Navigointi 2: Vuorovesialueet

Navigaatioliton seuraavat Saaristo- ja Rannikkotutkinnot 24.9.2021 klo 18.00 – 22.00 ja 10.12.21

Kansainvälinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja

Kansainvälisellä huviveneenkuljettajankirjalla voi osoittaa veneilyosaamisensa useissa maissa esimerkiksi venettä vuokratessa. Selvitä etukäteen hyvissä ajoin matkustuskohteen ja veneitä vuokraavan tahon vaatimukset.

Hakemus tehdään henkilökohtaisesti suoraan Trafille.

Liitteenä hakemuksessa pitää olla kopiot asiakirjoista, jotka osoittavat vaatimusten täyttyvän.

Vaatimukset ja sähköinen lomake löytyvät Trafin sivuilta, mutta yksinkertaistettuna ne ovat seuraavat: vähintään 16 vuoden ikä, riittävä terveys, riittävä sääntöjen tuntemus, riittävät navigointitaidot, riittävä osaaminen sellaisen aluksen käsittelyssä jota haettu kuljettajakirja koskee (purje-/moottori-) ja riittävät taidot onnettomuustilanteissa toimimisesta.

Riittävän terveydentilan voi todistaa esimerkiksi kopiolla ajokortista.

Sääntö- ja navigointitaidot voi osoittaa esimerkiksi rannikkolaivuritutkinnolla tai jos haluaa kuljettajakirjan koskevan myös Euroopan sisävesiä, niin lisäksi CEVNI-tutkinto.

Käytännön osaamisen voi osoittaa esimerkiksi päällikkötutkinnolla, joka koskee haettavaa kirjaa (moottorialus, purjealus tai molemmat).

Veneen vuokraaminen ulkomailla

Veneen vuokraamiseen ulkomailla riippuu maasta ja vuokraamosta. Joissakin tapauksissa vaaditaan, että vähintään kahdella henkilöllä on huviveneen kuljettajakirja, toisissa tapauksissa riittää kun veneen päälliköllä on se. CEVNI-alueilla ainakin yhdellä on oltava ko. pätevyys eli merkintä I kuljettajakirjassa. Selvitä etukäteen hyvissä ajoin matkustuskohteen ja veneitä vuokraavan tahon vaatimukset.

Lisätiedot
HTPS koulutustoimikunta / HTPS purjehduskoulu
koulutus@htps.fi