Table Content Category

Pyysaaren venesataman jätehuoltosuunnitelma

Helsingin Työväen Pursiseura ry
Pyysaaren venesataman jätehuoltosuunnitelma 3.12.2009

 


 

 

1. Johdanto

Helsingin Työväen Pursiseura ry (HTPS, edempänä lyhemmin seura) hallitsee Helsingin kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Pyysaaren aluetta. Kävelysillalla mantereeseen yhdistetty Pyysaari on seuran kotisatama. Seura tarjoaa jäsenilleen erilaisia telakkapalveluita. Seuralla on Pyysaaressa myös kesäravintola. Seuran palveluksessa on osapäiväinen talonmies.
Pyysaaren sijainti 0,5 km päässä lähimmästä autotiestä merkitsee sitä, että seuran jäseniksi on valikoitunut tavallista omatoimisempia veneilijöitä. Kevyehköt kuormat kuljetetaan parkkipaikalta satamaan ja takaisin kävelytietä, käyttäen telakalla säilytettävillä kumipyöräisiä työntökärryjä. Palautuspullot hakee ravintolan tavarantoimittaja. Raskaammat kuljetukset hoidetaan lautalla Kulosaaresta tai Herttoniemenrannasta. Autolla ajaminen kävelytiellä on estetty puomeilla. Puistokäytävien puomeihin on avain ravintolassa ja talonmiehellä, joilta voi pyytää puomien avausta tarvittaessa, mm. liikuntaesteisten kulkua varten. Ravintolan tavarankuljetusta varten puomit avataan pari kertaa viikossa.
Kuljetusten hankaluus tekee Pyysaaren jätehuollon vaativammaksi kuin mantereella sijaitsevissa satamissa. Pääperiaate jätehuollossa on seuralaisten omatoimisuus. Sen lisäksi seura ottaa vastaan Alusjätelain vaatimusten mukaisesti öljypitoista ja muuta ongelmajätettä. Jätteen poiskuljetuksesta peritään sen tuottajalta maksu.

Pyysaaren jätehuolto

Kuva 1. Pyysaaren sataman sijanti. 1) Jätekatos 2) Tyhjennettävät jäteastiat. Septityhjennys on pohjoisrannalla ja ongelmajätepiste keskellä saarta.

2. Nykyinen jätehuoltojärjestelmä

2.1 Pyysaaressa syntyvä jäte

1. Jätevedet

Pyysaari on liitetty kaupungin viemäriverkkoon Kulosaareen meren alitse johdetun paineviemärin välityksellä. Viemäriin johdetaan jätevedet

  • wc-tiloista
  • sauna- ja suihkutiloista
  • työpajasta
  • ravintolan keittiöstä
  • talonmiehen asunnosta

Telakka-alue on asvaltoitu, sieltä pesuvedet valuvat pintavetenä mereen.

2. Kiinteä jäte

Seuralla on jäteastiat Herttoniemenrannassa, mistä on jätteiden kuljetussopimus YTV:n kanssa sataman ja telakan aukiolokaudella n. 1.5.–31.10. Saaressa on jätevaja, jossa on jätesäkkitelineet. Seuran talonmies kuljettaa säkit huoltoveneellä Herttoniemenrantaan. Tyhjennys tapahtuu vähintään kerran viikossa. Kesän vilkkaimpana kautena tyhjennysväliä ja sopimusastioiden määrää kasvatetaan tarpeen mukaan.

3. Biojäte

Jätekatoksen vieressä on kompostorialue, jossa on kolme lämpökompostoria ja kaksi kehikkoa jälkikompostointia varten. Kompostoreita käyttävät Pyysaaren ravintola, talonmies ja veneilijät.
Ympäristötoimikunta huolehtii kompostorin kunnosta ja tyhjentämisestä.

4. Puisto- ja puutarhajäte

Seuran talonmies leikkaa nurmikentät. Kevään ja syksyn karikkeet haravoidaan ja kompostoidaan pääosin talkoovoimin.

5. Puujäte

Lajiteltu polttokelpoinen jäte varastoidaan puuvajaan. Sitä käytetään saunan lämmittämiseen. Kyllästetty puujäte toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopisteeseen.

6. Kierrätykseen kelpaava lasi- ja metallijäte

Ravintolan toiminnassa kertyvien pullojen keräilypaikka on huoltorakennuksen kulmalla ravintolan juomavaraston ovensuussa. Palautuspullot hakee ravintolan tavarantoimittaja. Myös seuran jäsenet voivat käyttää keräysastiaa. Muuten lasin tai metallin keräystä ei ole järjestetty säännöllisesti.

2.2 Veneistä peräisin oleva jäte

1. Ongelmajätteet

Seura suosittelee, että jokainen veneilijä vie ongelmajätteensä yksityistalouksille tarkoitettuun vastaanottopisteeseen (lähin on Herttoniemen Shell-huoltoasema). On myös mahdollista tuoda jätteet seuran Pyysaaren ongelmajätteen vastaanottopisteeseen, joka sijaitsee telakka-alueella perämoottorikopin vieressä. Ongelmajätepisteen ovi pidetään lukittuna. Telakan aukioloaikoina paikalla on telakkatoimikunnan päivystäjä, jolla on avain. Muita aikoja varten avainten haltijat ja heidän puhelinnumeronsa löytyvät jätepisteen ovesta. Ongelmajätteeksi luetaan mm.

  • Öljyperäinen jäte: nestemäiset jäteöljyt ja öljynsekainen vesi sekä kiinteä öljyinen jäte, kuten suodattimet, trasselit, ym.
  • Akut, paristot yms
  • Nestemäiset maalit ja liuottimet
  • Myrkkymaalia tai muuta ongelmajätteeksi luettavaa ainetta sisältävä kaavinta- ja hiontajäte
  • Kyllästetty puu

Seuran ympäristötoimikunta huolehtii tarpeen mukaan, että ongelmajäte kuljetetaan talkoina asianmukaiseen vastaanottopisteeseen.

2. Muu maalijäte kuin ongelmajäte

Tyhjät maalipurkit voidaan panna sekajäteastiaan. Samoin sellainen kaavintajäte, joka ei sisällä myrkkymaalia tai muita ongelmajätteeksi luettavia aineita, voidaan tiiviisti pakattuna hävittää sekajätteen mukana.

3. Veneiden jätevedet

Veneiden käymäläjäte tyhjennetään Pyysaaren imutyhjennyspumpulla (katso kartta).
Kemiallisten käymälöiden kannettavat säiliöt voidaan tyhjentää myös saaren WC-tiloissa.

4. Veneiden kiinteä talousjäte

Veneilijät voivat jättää sekajätteen seuran jätteenkeräysastioihin, jotka talonmies tyhjentää. Biojäte jätetään jätepisteen vieressä sijaitsevaan kompostoriin.

5. Muu veneistä peräisin oleva jäte

Toimitaan samoin kuin Pyysaaressa syntyvän jätteen kanssa.

3 Jätehuollon ohjaus ja valvonta

Seuran johtokunta vastaa siitä, että Pyysaaren jätehuolto toimii lakien ja asetusten mukaisesti. Ympäristötoimikunta ja ympäristövastaava hoitavat käytännön asioiden valmistelun. Telakkatoimikunta valvoo telakka-alueen järjestystä telakkamestarin johdolla. Talonmies valvoo siisteyttä ja järjestystä koko Pyysaaren alueella.

Johtokunta vastaa jätehuoltoon liittyvien asioiden tiedottamisesta jäsenille. Ohjeita annetaan Pyysaaren ilmoitustauluilla, seuran nettisivuilla (www.htps.info), jäsenkirjeissä ja vuosittain ilmestyvässä "Veneilijän muistiossa", joka jaetaan kaikille seuran veneilijäjäsenille.

Seuran johtokunta seuraa jätehuollon toteutumista ja kehittää tätä suunnitelmaa tarpeiden ja resurssien mukaan.

Junnukalenteri

marraskuu 2019
M T K T P L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Kalenteri ja tapahtumat

marraskuu 2019
M T K T P L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Kilpailukalenteri

marraskuu 2019
M T K T P L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Koulutuskalenteri

marraskuu 2019
M T K T P L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Toimikuntien kalenteri

marraskuu 2019
M T K T P L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Ravintolan kalenteri

marraskuu 2019
M T K T P L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Kansallinen kilpailukalenteri

 

Facebook Suomen Purjehdus ja Veneily Työväen Urheiluliitto ry