Toiminta- ja muita suunnitelmia

Toimintasuunnitelma 2008

Helsingin Työväen Pursiseuran 83. toimintavuoden päätavoitteita ovat edelleen edullisten ja toimivien kotisatamapalveluiden tarjoaminen seuran purje- ja moottoriveneille sekä purjehduskilpailujen ja muun veneilyharrastuksen edistäminen. Tärkeitä ovat myös nuorison purjehduskasvatus ja erilaiset koulutustapahtumat jäsenille ja muillekin harrastuksesta kiinnostuneille.

Kehittäessämme kotisatamaamme Pyysaarta huomioimme sen erityisluonteen historiallisena seuratukikohtana ja Tullisaaren puiston helmenä. Huolehdimme laitteista ja rakennuksista kestävällä tavalla.

Sisällys

Seura
Kilpailut
Talkoot
Satama ja telakka
Pyysaaren kiinteistöjen kunnossapito
Ympäristöasiat
Nuorisotoiminta
Koulutus
Tiedottaminen
Vapaa-aikatoiminta
Katsastustoiminta
Pursiniemi

Sääntömääräisten syys- ja kevätkokousten lisäksi järjestetään seuran perinteiset tapahtumat: talvipäivä, lipunnosto Pyysaaressa vappuaattona, juhannusjuhla Pursiniemessä, lipunlasku Pyysaaressa syyskuun lopulla ja pikkujoulujuhlat.

Johtokunta kokoontuu kerran kuukaudessa. Eri toimikunnat kokoontuvat käytännön tehtävien edellyttämässä laajuudessa. Seuran toimintalinjauksia lähdetään terävöittämään kehittämisseminaarissa tai koulutuksen kautta. 

Kilpailut

Emäsalon Lenkki purjehditaan 60. kerran. Sitä juhlistetaan Pyysaaressa oheistapahtumin ja erityisin muistopalkinnoin, joilla kompensoidaan ähtölinjan siirtymistä Kustaanmiekan ulkopuolelle viranomaisten vaatimuksesta.

Seura järjestää vuosipäiväkilpailun ja osallistuu yhdessä muiden helsinkiläisten seurojen kanssa Helsingin Regatan järjestämiseen. Pyyn Pyrähdys, avoin juniorikilpailu Zoom8 veneille järjestetään myös tänä vuonna. Tiistaikilpailut järjestetään edelleen avoimina myös muiden seurojen jäsenille. Kilpailutoimikunnan jäsenten koulutukseen panostetaan erityisesti ja uusia etsitään.

Talkoot

Talkoita tehdään aikaisempien vuosien laajuudessa. Vuonna 2008 jatketaan Pyysaaren toimivuuden ja siisteyden parantamista yhtenäisen suunnitelman pohjalta. Edelleen luvassa on entisten vuosien tapaan talvipäivätalkoot, kevättalkoot, telakkatalkoita, syystalkoot ja erilaisia täsmätalkoita sekä Pursiniemen perinteiset talkoot. Talkootoimikunta tehostaa talkoiden markkinointiponnistuksia.

Satama ja telakka

Sataman ja telakan kaluston uusimista jatketaan edellisen vuoden linjalla eli maltillisesti ja pitkällä tähtäimellä. Vuonna 2008 painopiste on vesipisteiden uusimisessa ja täydentämisessä. Mahdollisuus sijoittaa vesipiste myös telakan länsipäähän tutkitaan ja tilanteen salliessa toteutetaan. Telakalle järjestetään hätätilanteita varten nopeasti käyttöön saatava soutuvene. Työlautan kellukkeet uusitaan talven kuluessa.

Joka vuosi pyritään tarkastamaan ja tarvittaessa uusimaan n. 40 poijua, jolloin kaikki käsitellään kolmessa vuodessa. Ylikulkusillan länsisivulle lisätään sieltä nyt puuttuvat kaksi poijua.

Tämän jälkeen saaressa on 122 venepaikkaa, joista tällä hetkellä vapaina on 8. Edelleen kaupungilta perätään lisää aallonmurtajia ja jatkopalaa vieras- ja aisalaituriin. Lisäpaikkojen tarvetta kasvattaa Hanasaaren voimalan luona olevien venepaikkojen poistuminen lähivuosina. Tällöin myös seuran veneitä jää ilman paikkoja. Venekoon kasvun takia veneiden sijoittelua joudutaan jatkuvasti arvioimaan uudelleen.

Kevytveneiden ja kanoottien sijoituspaikkoja kehitetään. Ylikulkusillan ja Vapun aiturin väliin raivataan soutuvenevalkama.

Telakan pohjoisreunalla on päällystämätöntä hyötyaluetta, jota pyritään asvaltoimaan kaupungin hyväksynnän ja taloudellisen tilanteen salliessa. Kaupungin kanssa yritetään myös neuvotella rantamuurin jatkamista niin, että betonimuuri jatkuisi yhtenäisenä vieraslaituriin asti, jolloin telakalle saataisiin 2–3 lisäpaikkaa. Tällä hetkellä telakalla on 90 venettä, 3–5 mahtuisi lisää.

Septityhjennysjärjestelmä pidetään toiminnassa koko purjehduskauden ajan (toukokuu–lokakuu). Septilaituriin hankitaan törmäyssuojat.

Kullekin venekunnalle lankeaa kaksi vartiovuoroa edellisenä kesänä käyttöön otetulla tavalla. Valvontakamerajärjestelmän hankkimista vartiovuorojärjestelmän tueksi tutkitaan.

Pyysaaren kiinteistöjen kunnossapito

Rakennusten ylläpidossa pitäydytään pienimuotoisessa ylläpitotehtävissä. Aloitettu sähköremontti viedään päätökseen niin että kaikkien tilojen valaistus, lämmittimet ja pistorasiat saadaan ajanmukaiseen kuntoon.
Talvisin huolta aiheuttanut vesijohtoliittymän eristys ja lämmitys on järjestettävä pysyvästi kuntoon yhteistyössä kaupungin kanssa.

Mastotelineitä parannetaan järjestämällä kumpaankin kehikkoon kiinteä kate. Telakkahallin varustusta parannetaan hankkimalla poikittaisiin venekiskoihin kunnolliset teräsjalat.

Ympäristöasiat

Vuonna 2008 Pyysaaren ympäristön hoidossa keskitytään ylläpitoon. Tähän kuuluu puuston ja muun kasvillisuuden kunto, jätehuolto, rakennusten ympäristö ja yleinen siisteys.

Puustosta huolehditaan kymmenien vuosien jänteellä. Uusia männyntaimia ja tervaleppiä istutetaan Pyysaaren ympäristösuunnitelman mukaisesti. Istutettavia taimia hoidetaan.

Kompostin avulla kevennetään muuta jätehuoltoa, kun haisevia biojätteitä ei tarvitse säilyttää roskavajassa ja eikä kuljettaa vesitse. Kompostimultaa käytetään saaren viheralueilla. Ympäristötoimikunta huolehtii kompostin toiminnasta kesäaikana, mitä varten hankitaan oksasilppuri. Ongelmajätepisteen käyttöä seurataan, ja sitä kehitetään tarpeen vaatiessa.

Puuvajan ympäristöä kohennetaan. Yleistä siisteyttä ja järjestystä saaressa pyritään ylläpitämään tarttumalla ongelmiin jo ennen kuin ne ehtivät paisua. Ympäristötalkoita järjestetään tarpeen mukaan, yhteistyössä talkootoimikunnan kanssa.

Nuorisotoiminta

Junioritoiminnan rungon muodostavat Pyysaaressa kevät- ja syyskaudella torstai-iltaisin pidettävät junnuillat. Juniorileiri Pursiniemessä järjestetään perinteen mukaan Juhannuksen jälkeisellä viikolla. Zoom8-veneiden Pyyn Pyrähdys -kilpailu järjestetään jälleen nuorten kannustamiseksi.

Toiminnan voimavaroja saadaan Kruunuvuoren alueen seurojen yhteistyöllä, erityisesti Katajanokan Venekerho ry:n kanssa.

Talvikaudella helmi-maaliskuussa järjestetään junioreille ainakin yksi yhteinen viikonlopputapaaminen sekä junioreiden lipunlaskutilaisuus. Pyrimme myös avustamaan halukkaita junioreita osallistumaan lähiseudun avoimiin optari- tai Zoom-kisoihin.

Hankitaan uusi kumivene palvelemaan nuoriso-, satama- ja kilpailutoimintaa.

Koulutus

Koulutustoimikunnan ohjelmassa on sekä edullista jäsenkoulutusta että suurelle yleisölle suunnattuja HTPS:n purjehduskoulun kursseja. Moniin jäsenkoulutuksenkin tilaisuuksiin pääsevät myös vieraat. Yhteistyö Helsingin Navigaatioseuran kanssa tarkoittaa sitä, että kummankin järjestön jäsenet voivat ottaa osaa molempien tilaisuuksiin samoilla ehdoilla.

HTPS:n purjehduskoulun Purjehtijakurssi järjestetään 26.5.–1.6. siten, että maanantai-, tiistai- ja keskiviikkoiltana on teoriajaksoja. Perjantai-iltana, lauantaina ja sunnuntaina ollaan merellä Pyysaaresta käsin. Purjehtijakurssi antaa aloitteleville valmiuden toimia köliveneen miehistön jäsenenä. Opettajina toimivat Lasse Holmström, Ville Jaakola, Markku Lehtola, Helena Venäläinen, Jouni Kivirinne, Matti Salovaara, Heikki Järvinen ja Veikko Pilvi. Oppilaita otetaan enintään 16 henkilöä. Hinta on jäsenille 160 ja muille 320 euroa.

Perämieskurssi ja päällikkökurssi pidetään vasta 2009.

Helmi- tai maaliskuussa pidetään Sääntökurssi lähinnä kilpapurjehtijoille. Syksyllä järjestetään Vauhtiseminaari esimerkiksi harjoituskilpailun yhteydessä. Teoriaosuudessa käsitellään trimmausasioita yleisesti, minkä jälkeen harjoituskilpailun aikana kouluttajat opastavat samoja asioita käytännössä. Seminaari on avoin kaikille ja maksuton.

Köysikurssi pidetään vanhaan tapaan toukokuun aikana. Kurssikokonaisuus koostuu kolmesta torstai-illasta 8.5.–22.5. kello 18–21 Pyysaaressa. Lasse Holmströmin kurssi on avoin kaikille ja maksuton. Oppilaita otetaan enintään 20 henkilöä (etuoikeus purjehtijakurssilaisilla).


Ekskursio säätieteen laitokselle on mahdollisesti keväällä. Dieselkurssijärjestetään 27.8. kello 18–21. Kurssin vetää Jouni Kivirinne.


Jäsenet voivat osallistua Helsingin Navigaatioseuran alkusammutuskurssille tai Helsingin Meripelastusseuran  hätärakettiharjoitukseen näiden yhdistysten sääntöjen mukaisesti.

Tiedottaminen

Seuran nettipalvelu www.htps.info koetetaan uusia helpommin hoidettavaksi. Keskustelupalsta Seuran Jutut toimii myös sähköpostilistan osoitteistona, mikä mahdollistaa eri tapahtumien nopean tiedottamisen suoraan jäsenille. Seuran Jutuissa on myös seuran toimikuntien sisäinen kanava.

Julkaistaan taas neljä tiedotetta, mm. kaksi jäsenkirjettä ja Veneilijän muistio. Myös laskujen yhteydessä on tiedotteita. Pyysaareen liittyviä opasteita edelleen parannellaan.

Emäsalon Lenkin 60-vuotisjuhlavuoden merkeissä järjestetään mm. historianäyttely.

Toteutetaan Seuran tunnuksesta tarra jonka voi ostaa veneen kylkeen. Pienveneille ja muille Pyysaaressa säilytettäville varusteille kehitetään merkintä, joka mahdollistaa niiden omistajien jäljittämisen.

Keväällä tuodaan myytäväksi seuran valokuvakilpailun tuloksista koostuva seinäkalenteri, joka sisältää seuran tapahtumat.

Vapaa-aikatoiminta

Vapaa-ajan toimikunta järjestää seuran jäsenille perheineen iloista yhdessäoloa yhteishengen ylläpitämiseksi sekä tukee toiminnallaan seuran taloutta. Kanttiinissa järjestetään tarjottavaa telakkaviikonloppuisin keväisin ja syksyisin. Toimikunta järjestää seuran Talvipäivät maaliskuun alussa sekä Pikkujoulut marraskuun lopussa sekä mahdollisesti muitakin tapahtumia kauden aikana.

Katsastustoiminta

Katsastus ja veneiden tarkastus jatkuvat edellisten vuosien tapaan saavutetulla hyvällä tasolla. Katsastajia koulutetaan lisää tarpeen mukaan ja katsastuslupien ajan tasalla olosta huolehditaan. Runkokatsastus järjestetään kevättalkoiden yhteydessä ja alkukesästä tehdään veneiden normaalit katsastukset keskiviikkoiltaisin.

Sammutintarkastus järjestetään toukokuun alkupuolella ja tarpeen ilmetessä myös nestekaasulaitteiden yhteistarkastus. Katsastusten yhteydessä varmistetaan myös veneenomistajien tietoisuus vesikulkuneuvojen uusista rekisteröintimääräyksistä.

Pursiniemi

Pursiniemeen rakennetaan noin 9 neliön kalustovaja, edellyttäen että lupa-asiat eivät ole esteenä. Alkukesän talkoopäivänä rakennustyön lisäksi tehdään polttopuita ja siivotaan aluetta. Päälaiturin valaistusta selvitellään, samoin rautaosien maalaamista. Vuosihuoltoa tehdään perinteisessä laajuudessa. Juniorileirin teltanpohjia myös uusitaan kun ne rakennetaan juhannuspäivänä perinteiseen tapaan.

Kalenteri ja tapahtumat

helmikuu 2020
M T K T P L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
ma marras 25 @18:00 -
Syyskokous

 

Facebook Suomen Purjehdus ja Veneily Työväen Urheiluliitto ry