Viikkokilpailujen purjehdusohjeet 2012

Alla on tiistaikilpailujen purjehdusohjeet. Rata-alue on ennallaan, ks. ratakartta.

 

1. Säännöt.

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusääntöjä, LYS-tasoitussääntöä ja näitä purjehdusohjeita.

2. Ilmoittautuminen.

Kaikki lähtöalueelle ajoissa saapuneet veneet merkitään lähteviksi ilman eri ilmoitusta.
Kunkin osallistujan tulee huolehtia siitä, että veneen LYS-luku, purjenumero, päällikön ja veneen nimi sekä veneen edustama seura on saatettu kilpailulautakunnan tietoon.
Kussakin kilpailusarjassa kilpailevan veneen tulee purjehtia sarjan ensimmäiseen purjehdukseen ilmoittamansa LYS-mittaluvun edellyttämällä varustuksella. Tämä ei koske Naisten Maljaa. Yksityyppiluokkien (F) purjehduksissa kaikkien tulokset lasketaan luokan perusmittaluvun mukaan.

3. Luokkajako (muutettu v. 2012).

Veneet kilpailevat kahdessa luokassa:

1. LYS 1-6, kaikki yhdessä.
2. Pohjoismaiset kansanveneet

4. Kilpailujen aikataulu.

Harjoituskilpailut 15.5. ja 7.8. yhteislähtö klo 18.15

Kultamalja 22.5.; 29.5.; 5.6. ja 12.6.
Krunika Race 14.8.; 21.8.; 28.8.; 4.9. ja 11.9.

1. LYS 1- 6, lähtö klo 18.15, varoitusviesti klo 18.05
2. F-luokka, lähtö klo 18.20

Naisten malja 19.6. ja 18.9., kaikki veneet samassa luokassa, lähtö klo 18.15

Huom.

Kilpailuohjelmassa voidaan yksi purjehdus Kultamalja- ja Krunika Race-kilpailusarjoissa muuttaa siten, että ohjeen kohdassa 9. mainittu rata korvataan vastatuuli-myötätuuliradalla, joka purjehditaan Kruunnuvuorenselällä. Tätä varten julkaistaan erillinen kilpailuohje vähintään kolme vuorokautta ennen purjehdusta HTPS:n verkkosivuilla.

5. Enimmäisaika.

Purjehduksen enimmäisaika täyttyy klo 21.00. Veneet jotka eivät tule maaliin 60 minuutin kuluessa lähdön ensimmäisen veneen maaliintulosta tai enimmäisajan kuluessa, näistä myöhemmän ratkaistessa, kirjataan ei maaliin tulleiksi (DNF). (Muutos sääntöön 35.)

6. Kilpailualue.

Kruunuvuorenselkä, liitekartan alueella.

7. Lähtö- ja maalilinja.

Pyysaaren edustalla.

8. Lähtö.

Purjehduksen aloittamisviestit ovat:

Ensimmäisen lähdön varoitusviesti
- annetaan pitkä äänimerkki sireenillä ja nostetaan kilpailulautakunnan lippu.

Valmiusviesti
- annetaan lyhyt äänimerkki.

Lähtöviesti ja seuraavan lähdön valmiusviesti
- annetaan lyhyt äänimerkki.

Viestit annetaan viiden minuutin välein. (Muutos sääntöön 26.)

9. Rata.

Kääntömerkkien numerot näytetään kiertojärjestyksessä ja kiertosuunta vihreällä tai punaisella taululla.

Vihreä taulu: kaikki kääntömerkit jätetään oikealle
Punainen taulu: kaikki kääntömerkit jätetään vasemmalle.

Kääntömerkit ovat:

1. Brändö Seglaren oranssi lippupoiju (kahdesta eteläisempi).

2. Vasikkasaaren pohjoispuolella oleva länsiviitta.

3. Neljänviitankari viittoineen (NSEW).

4. Nimismiesluodon eteläviitta.

5. Brändö Seglaren punainen poiju Mustikkamaan uimarannasta etelään.

6. Oikeanpuoleinen viitta Herttoniemen sataman edustalla.

7. Hylkysaaren eteläpuolinen eteläviitta (kahdesta viitasta itäisempi).

8. Pohjoisviitta Pyysaaresta pohjoiseen

Kääntömerkit on rengastettu oheisella liitekartalla.

Huom! Laivaliikennettä on aina väistettävä hyvissä ajoin.

10. Rangaistukset

Sääntöjen osan 2 ja säännön 31 rikkomukset hyvitetään suorittamalla yhden kierroksen käännös (yksi vasta- ja yksi myötäkäännös samaan suuntaan).

11. Tuloslaskenta.

LYS-tasoitussäännön ('aikaa ajalle') ja sijalukujärjestelmän mukaan.
Kilpailusarjan yhteispisteet lasketaan erillisten purjehdusten perusteella.

Jos kilpailusarjaan osallistuva vene ei tule lähtöalueelle (DNC) tai purjehdus hylätään sääntöjen 2 tai 42 nojalla (DNE ja DGM), annetaan sille koko kilpailusarjaan osallistuvien veneiden lukumäärän mukaiset pisteet yhdellä lisättynä. Jos kilpailusarjaan osallistuva vene ei lähde (DNS tai OCS), ei tule maaliin (DNF), sen purjehdus hylätään (DSQ) tai se luopuu kilpailusta maaliin tulon jälkeen (RAF), annetaan sille kyseiseen purjehdukseen osallistuvien veneiden määrän mukaiset pisteet yhdellä lisättynä. Tämä muuttaa sääntöä A4.2.

Kultamalja: kolmen parhaan purjehduksen tulokset lasketaan yhteen.
Krunika Race: neljän parhaan purjehduksen tulokset lasketaan yhteen.
Naisten malja: molempien purjehdusten tulokset lasketaan yhteen.

12. Palkintojen jako.

Palkinnot jaetaan lipunlaskun jälkeen lauantaina 29.9.2012 klo 18.

HYVÄÄ KILPAILUA!