Kansanveneen SM-kisojen purjehdusohjeet 2017

HTPS Pohjoismainen kansanvene SM
Helsingin Työväen Pursiseura

17.-20.8.2017

PURJEHDUSOHJEET

1    SÄÄNNÖT

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.

1.1    Spinaakkerin käyttäminen sallitaan. Tämä muuttaa kansainvälistä luokkasääntöä 9.01.

2    TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE

Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee kilpailun tukisatamassa, Pyysaaressa.

3    MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN

Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle ennen klo 09.00 voimaantulopäivänään, lukuun ottamatta kilpailun aikataulun muutoksia. jotka pannaan ilmoitustaululle ennen klo 20.00 voimaantuloaan edeltävänä päivänä.

4    MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT

4.1    Maissa annettavat viestit nostetaan Pyysaaren luoteisosan kalliolla olevaan, lyhyempään lipputankoon.

4.2    Kun lippu AP nostetaan maissa, kilpailuviestissä AP olevat sanat "1 minuutin" korvataan sanoilla "aikaisintaan 30 minuutin".

5    KILPAILUN AIKATAULU

5.1    17.8. klo 14.00–20.00 saapumisilmoittautuminen tukisatamassa, Pyysaaressa, johon sisältyvät kilpailukutsussa mainitut tarkistukset. Ilmoittautuessa tulee ilmoittaa veneen ja miehistön nimet ja heidän edustamansa seurat.

5.2    Kilpailupäivät:

18.8.    enintään 3 purjehdusta

19.8.    enintään 3 purjehdusta

20.8.    enintään 3 purjehdusta

5.3    Kunkin päivän ensimmäisen purjehduksen varoitusviestin aikataulun mukainen aika on 10.55.

5.4    Veneiden huomion kiinnittämiseksi pian alkavaan purjehdukseen tai purjehdussarjaan nostetaan oranssi lähtölinjalippu ja annetaan yksi äänimerkki vähintään viisi minuuttia ennen kuin varoitusviesti nostetaan.

5.5    Viimeisenä aikataulun mukaisena purjehduspäivänä ei anneta varoitusviestiä klo 15.00 jälkeen.

6    LUOKKIEN LIPUT

Pohjoismainen kansanvene-luokan lippuviesti on F.

7    KILPAILUALUEET

7.1    Kilpailualue on rata-alue G (Isosaaren pohjoispuoli) tai rata-alue F (pohjoinen Kruunuvuoren selkä). Helsingin kilpapurjehdusradat-karttaliite näyttää rata-alueiden sijainnin. Karttaliitettä jaetaan saapumisilmoittautumisen yhteydessä kilpailutoimistossa.

7.2    Kilpailulautakunta ilmoittaa käytettävän rata-alueen ilmoitustaululla ja antaa lippuviestin Pyysaaren kilpailulipputangossa yhden äänimerkin kera klo 08.30 mennessä voimaantulopäivänään.

Viestilippu G tarkoittaa rata-aluetta G.

Viestilippu F tarkoittaa rata-aluetta F.

8    RADAT

8.1    Liitteen 1 piirroksessa esitetään rata.

8.2    Rataa purjehditaan kaksi tai kolme kierrosta. Kierrosten lukumäärä ilmoitetaan kilpailulautakunta-aluksesta numerotauluilla purjehduksen varoitusviestiin mennessä.

9    MERKIT

9.1    Merkit 1, 1a ja 2 ovat keltaisia tai oransseja poijuja.

9.2    Lähtömerkit ovat oranssi poiju ja kilpailulautakunta-aluksessa oleva salko, jossa on oranssi lippu. Maalimerkit ovat linjan vasemmassa päässä sekä lautakunta-aluksessa olevia salkoja, joissa on oranssi lippu.

10    LÄHTÖ

10.1    Purjehdukset lähetetään käyttämällä sääntöä PKS 26.

10.2    Lähtölinja on oranssin poijun ja lautakunta-aluksessa nostetun, oranssin lipun salon välissä. Lähtölinja on lautakunta-aluksen vasemmalla puolella.

10.3    Jos vene ei lähde 10 minuutin kuluessa lähtöviestinsä jälkeen, se kirjataan ilman tutkintaa ei lähteneeksi (DNS). Tämä muuttaa sääntöjä PKS A4.

11    SEURAAVAN RATAOSUUDEN MUUTTAMINEN

11.1    Kilpailulautakunta muuttaa seuraavaa rataosuutta siirtämällä alkuperäisen mekin uuteen paikkaan.

11.2    Seuraavan rataosuuden muuttaminen viestitetään ainoastaan C-lipun ja toistuvien äänimerkkien avulla. Tämä muuttaa sääntöä PKS 33.

12    MAALI

Maalilinja on kahden, oranssilla lipulla varustetun salon välissä, joista toinen on nostettu lautakunta-aluksessa.

13    RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ

13.1    Sääntöä PKS 44.1 muutetaan siten, että kahden käännöksen rangaistus korvataan yhden käännöksen rangaistuksella.

14    ENIMMÄIS- JA TAVOITEAJAT

14.1    Purjehduksen enimmäisaika ensimmäiselle veneelle on 3 tuntia.

14.2    Purjehduksen tavoiteaika on 90 minuuttia. Tavoiteajan toteutumattomuus ei ole hyvityksen peruste. Tämä muuttaa sääntöä PKS 62.1(a).

14.3    Veneet, jotka eivät tule maaliin 30 minuutin kuluessa luokkansa ensimmäisen, radan purjehtineen veneen maaliin tulosta, kirjataan ei maaliin tulleiksi (DNF). Tämä muuttaa sääntöjä PKS 35, A4 ja A5.

15    PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT

15.1    Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta. Protestit pitää toimittaa sinne protestien määräaikaan mennessä.

15.2    Protestien määräaika on 120 minuuttia siitä, kun viimeinen vene on tullut maaliin päivän viimeisessä purjehduksessa tai, kun kilpailulautakunta viestittää että tänään ei enää kilpailla, jolloin myöhempi määräaika pätee.

15.3    Ilmoitustaululle pannaan 30 minuutin kuluessa protestien määräajasta ilmoitukset, joissa kilpailijoille tiedotetaan tutkinnoista, joissa he ovat asianosaisia tai nimettyjä todistajia. Tutkinnat pidetään protestihuoneessa, joka sijaitsee kilpailutoimiston yhteydessä, ilmoitustaululla mainittuna aikana.

15.4    Ilmoitus kilpailulautakunnan, teknisen lautakunnan tai protestilautakunnan protestista pannaan ilmoitustaululle PKS 61.1(b) mukaiseksi ilmoitukseksi veneelle.

16   PISTELASKU

16.1    Kolme purjehdusta on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä.

16.2
a) Kun vähemmän kuin 5 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa.

b) Kun 5-7 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispitemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä.
 
c) Kun vähintään 8 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen kaksi huonointa pistemäärää.

17    TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Kun vene luopuu kilpailusta, sen täytyy ilmoittaa siitä kilpailulautakunnalle niin pian kuin mahdollista.

18    MIEHISTÖN TAI VARUSTEIDEN VAIHTAMINEN

18.1    Kilpailijoiden vaihtamista ei sallita ilman protestilautakunnan etukäteen antamaa, kirjallista lupaa.

18.2    Kilpailussa saa käyttää enintään kahta fokkaa, kahta isopurjetta, yhtä spinaakkeria ja edellisen rikkoutuessa, yhtä varaspinaakkeria.

18.3    Purjetta ei saa vaihtaa toiseen kesken purjehduksen, paitsi spinaakkerin rikkouduttua, jolloin varaspinaakkerin saa heti ottaa käyttöön.

18.4    Vene saa käyttää vieraita purjetunnuksia vain protestilautakunnan luvalla. Tämä muuttaa Purjehduksen kilpailusääntöjen liittettä G.

19    VARUSTEIDEN JA MITTOJEN TARKISTUKSET

Kilpailupäivinä ja kilpailujen päätyttyä voidaan veneitä kutsua punnitukseen ja varusteiden tarkastukseen.

20    TOIMITSIJAVENEET

Toimitsijaveneet on merkitty seuraavasti:

Kilpailulautakunta lipulla, jossa on teksti ’RC’

Protestilautakunta lipulla, jossa on teksti ’JURY’.

 

21    MAIHINNOSTORAJOITUKSET

Veneitä ei saa nostaa maihin kilpailun aikana paitsi kilpailulautakunnan etukäteen antamalla, kirjallisella luvalla ja sen ehtojen mukaisesti.

22    SUKELLUSVARUSTEET JA MUOVIALTAAT

Veden alla hengittämiseen tarkoitettuja laitteita taikka muovialtaita tai vastaavia ei saa käyttää veneiden ympärillä ensimmäisen purjehduksen valmiusviestin ja kilpailun päättymisen välisenä aikana.

23    PALKINNOT

23.1    Palkintoja jaetaan Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n palkintokaavasuosituksen mukaisesti.

23.2    Palkintojen jako pidetään sunnuntaina 20.8.2017 Pyysaaressa, tuloslaskennan jälkeen.

24    VASTUUVAPAUS

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntö PKS 4, Päätös kilpailla. Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen.

25    VAKUUTUS

Jokaisen veneen ja sen miehistön tulee olla vakuutettuja kolmatta osapuolta koskevien vahinkojen varalta.

KILPAILUOHJE PÄÄTTYY TÄHÄN.

KIPPARIKOKOUS PIDETÄÄN PYYSAAREN KERHORAVINTOLASSA 17.8.-17 KLO 18.30.

TERVETULOA!

Liite 1 Ratakuvaus

ratakartta